Search This Blog

Tuesday, August 7, 2007

Tomaž Domicelj(P) 1977 PGP RTB S 51 763

Kaj je še ljubezen
(T. Domicelj)Daleč je sonce
(T. Domicelj)Muzika, tekstovi, gitare,
usna harmonika, vokal: T. Domicelj
Orkestracija: B. Adamič

No comments:

Post a Comment