Search This Blog

Monday, June 17, 2013

Ljupka Dimitrovska - Čibu-Čiba(P) 1969 Jugoton SY-1497

a1 Čibu-Čiba
(N. Kalogjera - I. Krajač - N. Kalogjera)
Zabavni orkestar i Kvartet "Melos"
Dirigent i aranžer N. Kalogjera

b1 Luciana
(E. Souto - P. Tapajos - I. Krajač - N. Kalogjera)
Zabavni orkestar i Kvartet "Melos"
Dirigent i aranžer Nikica KalogjeraMega | MediaFire

First published on YUkebox: 09/07/2008

No comments:

Post a Comment